(1) Hier wil je toch ook deel van uitmaken? - YouTube


Communities & Healthparken in Nederland en in het buitenland


Een parralelle samenleving opzetten

Uit het systeem stappen omdat het huidige systeem voor een groot deel van 'ons' niet meer past.

Hoe voelt dit? Hoe zie ik dit?

En nog belangrijker, hoe voel jij je hierbij?


#health #freedom #vrijheid #samenwerken

#gelijkgestemden #gezondheid #liefde #licht #communities #healthclinics #healthpark #healthcentre #frequency #ancientwisdom #nieuwewereld #zelfvoorzienend #greatawakening #plantmedicine #ayahuasca #natuurgeneeswijze #alternatievegeneeswijze #readingen #coaching #heling #ceremonies #zingen #dansen #muziek #allesismogelijk

#dromenkomenuit

A WORLD OF BEAUTIFUL SOULS CONNECTING AND SPREADING LOVE AND LIGHT   💜♾🌟

A Dream all of us share ............................... and this is how it started.

 

A Dream of a better world, were we are together instead of separated. A world where we can connect with each other

and share our abundance and happiness. 

 

Communities all over the world created in co existence with nature and live peacefully and self sufficient.  

 

Places where we can come together, recover from the turmoil and restart to live a happier and healthier life. To find your soul purpose and start your own humanitarian project. 

 

This is why we created this platform, a place to build and Connect in Love & Light. 

 

For all of you, who have the same dream, we invite you to share it with all of us. Connect with all the beautiful souls of the world and make earth a better and more loving place. 

 

If you can help us to build communities online, locally or in any other way, please let us know and we will share it on this platform. And ofcourse, all ideas, suggestions and financial support are more than welcome. 

 

Share the Love and Light and join us to make our and your dream come true!    💜♾🌟 

EEN WERELD VAN MOOIE ZIELEN DIE LIEFDE EN LICHT VERBINDEN EN VERSPREIDEN   💜♾🌟

Een droom die we allemaal delen .................... en zo is het begonnen.


Een droom van een betere wereld, waar we samen zijn in plaats van gescheiden. Een wereld waar we ons met elkaar kunnen verbinden en onze rijkdom en geluk kunnen delen.


Gemeenschappen over de hele wereld ​​die ontstaan in co-existentie met de natuur en een vreedzaam en zelfvoorzienend

leven.


Plekken waar we samen kunnen komen, bij kunnen komen van de onrust en opnieuw beginnen om een ​​gelukkiger en gezonder leven te leiden. Om je zielsdoel te vinden en je eigen humanitaire project te starten.


Daarom hebben we dit platform gecreëerd, een plek om te bouwen en te verbinden in Liefde & Licht.


Voor jullie allemaal, die dezelfde droom hebben, we nodigen jullie uit om deze met ons allemaal te delen. Maak contact met alle mooie zielen van de wereld en maak van de aarde een betere en liefdevollere plek.


Als je ons kunt helpen om communities online, lokaal of op een andere manier op te bouwen, laat het ons dan weten en dan delen wij het op dit platform. En natuurlijk zijn alle ideeën, suggesties en financiële steun meer dan welkom.


Deel de Liefde en het Licht en sluit je bij ons aan om onze en jouw droom waar te maken!  💜♾🌟

UN MONDE DE BELLES ÂMES CONNECTANT ET DIFFUSANT L'AMOUR ET LA LUMIÈRE  💜♾🌟

Un rêve que nous partageons tous .......................... et c'est ainsi que tout a commencé.


Un rêve d'un meilleur monde où nous sommes ensembles aux lieu d'être séparés. Un monde où nous pouvons nous connecter les un les autres et partager notre abondance et notre bonheur.


Des communautés du monde entier et créées en coexistence avec la nature et vivent en paix et en autosuffisance.


Des endroits où nous pouvons nous réunires, nous remettres de la tourmente et recommencer à vivre une vie plus heureuse et plus saine. Pour trouver votre âme et démarrer votre propre projet humanitaire.


C'est pourquoi nous avons créé cette plateforme, un lieu pour construire et se connecter dans Love & Light.


Pour vous tous, qui avez le même rêve, nous vous invitons à le partager avec nous tous. Connectez-vous avec toutes les belles âmes du monde et faire de la terre un endroit meilleur et plus aimant. Si vous pouvez nous aider à créer des communautés en ligne, localement ou de toute autre manière, faites-le nous savoir et nous le partagerons sur cette plateforme. Et bien sûr, toutes les idées, suggestions et soutiens financiers sont plus que bienvenus.


Partagez l'Amour et la Lumière et rejoignez-nous pour réaliser notre et votre rêve!  💜♾🌟

Connect

Love &

Light